Διάκριση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης του ΑΠΘ

Tην πιστοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Master in Translation - EMT Label) για το χρονικό διάστημα 2019 – 2024, έλαβε  η ειδίκευση Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Διερμηνείας-Μετάφρασης.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που έλαβε το σήμα ποιότητας στην επαγγελματική μετάφραση και  συγκαταλέγεται για δεύτερη συνεχή φορά στα μέλη του Δικτύου πιστοποιημένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους στην επαγγελματική μετάφραση.
Από τα 130 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπέβαλαν υποψηφιότητα στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέχθηκαν τα 82, κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή επιστημονική επιτροπή.
Το ΔΠΜΣ Διερμηνείας - Μετάφρασης λειτουργεί στο ΑΠΘ από το 2004, με τη συμμετοχή των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
Το Πρόγραμμα λειτουργεί ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και έρευνας και προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά), σε εξειδικευμένους τομείς της μετάφρασης. Παράλληλα, μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια για τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη διαχείριση έργων ορολογίας, την πρακτική άσκηση σε φορείς και μεταφραστικές εταιρείες κ.ά., προετοιμάζει τους μελλοντικούς μεταφραστές για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Στόχος του Δικτύου EMT, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΠΘ, είναι η προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μεταφραστών, καθώς και η σύνδεση της εκπαίδευσης των μεταφραστών με τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.