Εκδήλωση στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα καινοτόμα εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας ΣΕΠΒΕ, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΕ/ΠΚΜ ,διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση  για το έργο του Προγράμματος Interreg Balkan Med με τίτλο «Innoplatform» ( innovations platform and tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area). Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης υποστηρίζοντας καινοτομίες βασισμένες σε επιχειρησιακά πρότυπα (business model innovations). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα πακέτο από εργαλεία ( innotools) και υπηρεσίες ( innoScorecard and Inno Region).  Πρόκειται για εργαλεία που βοηθούν τις ΜΜΕ και βελτιώνουν τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες κ τη γνώση τους, ώστε ν αναπτύξουν καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα ,η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία. 
Η ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 17.00 ,στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΠΚΜ Μ Αλεξάνδρου 49. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα γίνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.