Συνεδριάζει στις 3.00 σήμερα το μεσημέρι το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Με 78 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 3.00 σήμερα το μεσημέρι η 10η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:
  • Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων του Β2 σταδίου της μελέτης αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 1808/10-12-2018 ΑΔΣ που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου για τον καθορισμό τμήματος της οδού Αγίας Σοφίας (μεταξύ Μακένζυ Κίνγκ και Λεωφόρου Νίκης) ως πεζόδρομου και για την πολεοδομική τακτοποίηση των υλοποιημένων πεζόδρομων Αγίας Θεοδώρας και Γεωργίου Σταύρου.
  • Κανονιστική πράξη υπό μορφή κωδικοποιημένου κειμένου για τον καθορισμό ρυθμίσεων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού και την τοποθέτηση εμπορευμάτων.
  • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης».
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 80 υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του δήμου.
  • Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης.
  • Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
  • Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020.
  • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Υλοποίηση δράσεων των Δημοτικών Ιατρείων σε συνεργασία με εθελοντές γιατρούς.