Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 18.Φεβ.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 23.Ιαν.2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣMΕ1Α/2019 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 22.Ιαν.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1A/2019 – ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 23.Δεκ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ3/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20.Δεκ.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας 05.Δεκ.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης μονάδας δορυφορικής σύνδεσης και δορυφορικών κυκλωμάτων 25.Νοε.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2019 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22.Νοε.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση πολυκάμερων οχημάτων Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN) 22.Νοε.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, για ένα έτος 11.Νοε.2019
  •  
  • 1 από 8
  • >>