Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 249/03-09-2018 (Θ.7A2), (ΑΔΑ:Ψ1ΥΣΟΡΣΔ-ΚΞ9) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου.

Επισυνάπτεται το κείμενο της πρόσκλησης.