ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια παρελκόμενων τηλεοπτικού
εξοπλισμού (τριπόδια, monitor αναφοράς, θήκης μεταφοράς, καλωδίων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ.
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00.