Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων της ΔΕΠΘΕ, για ένα έτος.

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων για τις ανάγκες της ΔΕΠΘΕ, για ένα έτος.