Διαφημιστείτε

Διαφημιστείτε στα Δημοτικά ΜΜΕ (TV100 & FM100) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη του Τμήματος Προβολής και Marketing της ΔΕΠΘΕ, τα οποία θα σας προτείνουν το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.

Παναγιωτίδου Σοφία
Υπεύθυνη Marketing
τηλ. 2316 010 716 (εσωτερικό 301)
[email protected]

Κόνυ Αλμπάνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
τηλ. 2316 010 717 (εσωτερικό 302)
[email protected]

Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
τηλ. 2316 010 718 (εσωτερικό 303)
[email protected]