Οργανόγραμμα

Γενική Διεύθυνση
Τριαντάφυλλος (Φίλιος) Στάγκος

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Ευστρατία (Έφη) Παλπάνα

  • Τμήμα Προγράμματος Τηλεόρασης
    Ζάχος Σαμολαδάς
  • Τμήμα Εξωτερικού Ρεπορτάζ
    Περικλής Κουδούνης

Διεύθυνση Ραδιοφώνου (FM100 & FM100,6)
Βασίλης Κοντογουλίδης

  • Τμήμα Προγράμματος Ραδιοφώνου
    Παλμύρα Αρσλάνογλου

Ειδικός Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΤ)
Κώστας Αβδελίδης

Ειδικός Σύμβουλος Προβολής & Marketing (Εμπορικό)
Σοφία Παναγιωτίδου