Γέφυρες

Γαβριέλλα Σαμψωνίδου
Κατάλληλο για όλους
Πεμ 17:[email protected]

Μια εκπομπή κοινωνικού προβληματισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παρουσιάζονται δράσεις και συνέργειες της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών με επίκεντρο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκπομπή δίνει βήμα σε οργανώσεις, φορείς και πρόσωπα με ιδιαίτερη δράση και παρουσία στους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας χτίζοντας έτσι μια επικοινωνιακή γέφυρα με τους ακροατές.    

Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Γαβριέλλα Σαμψωνίδου